EŽIUKAI RŪKE - kelionių mėgėjų grupės puslapis
EŽIUKAI RŪKE - kelionių mėgėjų grupės puslapis
 
Naujienos
Apie mus
...Kas kur?
 
Kelionės
..Afrika
..Azija
..Europa
....Estija
....Graikija
....Islandija
....Latvija
....Lietuva
....Škotija
....Švedija
....Ukraina
..Rusija
..P.Amerika
 
Dienoraščiai
Kulinarija
Įvairenybės
 
Pagalba
 
Nuorodos
 

 
Įvertinkite
'surask.lt'
sistemoje
 

Kelionių mėgėjų grupės "EŽIUKAI RŪKE" puslapis: Chibinai 1999 Chibinai (1999.08.02-08.14)
Aprašymas paruoštas: 2005.08.30
Reda Iršėnaitė


Kirovskas, kasykla pakeliui į Gakmano tarpeklį

kat_kal Kelionės ežiukai:
Adomas Urbanavičius
Artūras Vaisiauskas
Rasa Rakauskaitė
Reda Iršėnaitė
Sonata Jurėnaitė

Kelionės pradžia:
Traukiniu (1999.08.02–08.05): Vilnius – Sankt Peterburgas – Apatitai
Vietiniu transportu (1999.08.05): Apatitai – Kirovskas – kasyklų teritorija

Pėščiųjų maršruto virvutė:
upė Gakmana – viršut. Jukspor – Tul’jok upės slėnis – ež. Akademičeskoje – per. Južny Risčor – upė Risjok – per. Vost. Petrelijus – per. Ramzaja – upė Poačjok – Malyj Budjavr – Kirovskas

Kelionės pabaiga:
Vietiniu transportu (1999.08.10): Kirovskas – Apatitai. Traukiniu (1999.08.11–08.12): Apatitai – Sankt Peterburgas. Autobusu (1999.08.13–08.14): Sankt Peterburgas – Vilnius

Techniniai duomenys:
Kelionė traukiniu Vilnius–Sankt Peterburgas: apie 12 val.; Sankt Peterburgas – Apatitai: apie 30 val.
Dvi lengvosios mašinos nuo Apatitų iki kalnų prieigų kainavo 300 rb.

Maršruto aprašymas:
1999.08.02–08.04
Vakare apie 22 val išvykome iš Vilniaus naktiniu traukiniu į Sankt Peterburgą. Kitos dienos ryte (apie 10 val.) atvykome į Sankt Peterburgo geležinkelio stotį Varšavskaja. Metro nuvažiavome į stotį Maskovskaja iš kur turėjo išvykti traukinys Sankt Peterburgas-Murmanskas į Apatitus. Stoties informacijoje mums pareiškė, kad reiks pirkti bilietus spec. kasoje. Prie paprastų kasų stovėjo eilės žmonių. Paskui išsiaiškinome, kad mums, kaip Pabaltijo piliečiams, galioja tos pačios pardavimo sąlygos, kaip rusams ir NVS piliečiams. Eilėje laukėme keletą valandų ir gavome bilietą tik kitos dienos traukiniui išvykstančiam 14:30. Tai pačiai dienai bilietų buvo tik bendrame vagone. Nesiryžome važiuoti sedėdami, nes kelionė trunka apie 30 val.

1999.08.05
Į Apatitus atvažiavome rugpjūčio 5 d. apie 20 val. Susiradome vietinius vairuotojus, kurie mus dviem lengvosiomis mašinomis nuvežė iki Kirovsko. Ten registravomės milicijoje ir pas gelbėtojus. Paskui jie mus pavežė iki rūdų kasyklų, nuo kurių pradėjome žygį. Mes jiems rodėme žemėlapyje, kur mums reikia, bet jie niekada kalnų nematę ir ten nebuvę mus nuvežė ne į tą vietą, kur reikėjo. Pradėjome eiti upeliu Juksporjok ir įtarę, kad ne ten einame, grįžome atgal ir pasukome kitu keliu. Kiek paėję ir dar neįsitikinę, kad einame teisingu keliu, apsistojome nakvynei prie Gakman upelio. Prisirinkome daug grybų vakarienei. Prieš einant miegoti dar užlipome į šalia buvusį nedidelį kalniuką. Netemo. Juk buvo baltosios naktys, kurių niekada anksčiau nebuvome matę. Žinoma, šiek tiek ir palynojo.

1999.08.06
Pradėjome kilti vingiuotu akmenuotu Gakman'o upelio slėniu į viršų. Ejimas pasunkėjo pakilus, prasidėjo dideli akmenys. Pakilę į viršūnę supratome, kad esame ant kalno Jukspor (1037 m.), o ne perėjoje Loparski, kuri mums liko po kaire. Kur esame supratome tik iš raštelio, kurį radome ture. Oras viršūnėje buvo labai permainingas: tai švietė saulė, tai pūtė žvarbus vėjas ir pylė kruša. Nuo kalno apžiūrėjome apylinkes, pasifotografavomer ir po to kelias valandas leidomės žemyn į Tul’jok upės slėnio pradžią per akmenis, pelkynus, pievas ir beržynus. Nakvynei stovyklą įsikūrėme prie vienos iš Tul’jok upės atšakos.

1999.08.07
Kilome į kalną link ežero Akademičeskoje. Kopimas etapais, kai atrodo, kad užlipi į viršunę, o pasirodo, kad dar reiks lipti. Ir taip keletą kartų. Pakilome ir, pamatę skardžius, atradome ežerą, kurio šiaurės vakarinis krantas – aukšti skardžiai. Toliau ėjome plokščiakalniu iki perėjos Južny Risčor ir nusileidome į ją. Nuo perėjos leidomės sunkiai, dideliais akmenimis arba smulkia skalda. Šiek tiek paėję palei upelį Risjok, įsikūrėme nakvynei. Malkų dar buvo.

1999.08.08
Iš pradžių buvome sumanę eiti į Bazę KSS, bet priėje kryžkelę nutarėme pasukti link perėjos Vost. Petrelijusa. Ėjome mišku, persikelėme per upę Kunijok, toliau ėjom palei upę Petrelijusa į viršų. Miške buvo daug uodų ir melynių su tekšėmis. Išėjome į kelią ir juo ėjome iki perėjos. Perėję perėję ir nusileidę dar ėjome akmenuotu slėnių, kur prie Malaja Balbanju ištakų ir nakvojome. Malkų nebuvo. Miškas matėsi už kelių kilometrų žemyn upelio slėniu. Valgį virėme ant primuso. Uodai vakarais dingsta 22 val.

1999.08.09
Kopėme į perėją Ramzaja. Tai siaura kanjoninių sienų įrėminta perėja. Lipimas per suverstus akmenis. Kai kur dar likęs sniegas. Leidimasis palei upę Poačjok. Upė srauni, leidimasis gražus, oras geras. Žemiau nusileidus atsiranda beržų keružių ir dar žemiau prieiname miško zoną. Kelias vingiuoja per mišką link ežero. Apsistojome nakvynei prie ežero Malyj Budjavr. Ežeras pakrantėse, kur stovyklauja žmonės šiukšlinas.

1999.08.10
Nuo Malyj Budjavr ežero žvyrkeliu patraukėme į Kirovską. Kirovsko prieigose įsikūrusios rūdų kasyklos. Autobusu pavažiavome iki Kirovsko centro, o iš ten mikroautobusu iki Apatitų. Artimiausias traukinys buvo tik kitos dienos 4:42. Buvo likusios 14 valandų, iš kurių 2 laukėm eilėje, kad nusipirktumėm bilietus.

1999.08.11–08.14
Traukiniu į Sankt Peterburgą atvykome rugpjūčio 12 d. anksti ryte. Keturias valandas laukėme valiutos keitykloje. Aplankėme Peterhofą. Rugpjūčio 13 d. autobusu išvykome į Vilnių, nes nusprendėme, kad bus greičiau. Autobusas suko ratą per Baltarusiją, tad nieko geriau neišėjo. Rusijos vizos galiojo ir Baltarusijoje, nereikėjo tranzitinių vizų.
Kelionės maršrutas


Chibinai (1999.08.02-08.14) | Pilnas kelionės dienoraštis | Kelionės kulinarinis puslapis
© Ežiukai Rūke
www.eziukairuke.lt